Види арт терапії: Арт терапия⭐️ 10 основных видов для работы, методы, преимущества

Содержание

5.Види арттерапії

Якщо говорити про класичну арттерапії,
то вона включає в себе тільки візуальні
види творчості, такі, як: живопис, графіка,
фотографія, малювання і ліплення. Але
сучасна арттерапія налічує більшу
кількість видів методик. До неї відносять
також бібліотерапії, маскотерапію,
казкотерапія, орігамі, драматерапію,
музикотерапія , кольоротерапія ,
відеотерапія, пісочну терапію, ігротерапії
і т.д.

Був розроблений і комплексний метод —
арт-сінтезтерапія. Він заснований на
використанні поєднання живопису,
віршування, драматургії і театру,
риторики і пластики. Причому, кількість
методик весь час збільшується.

Застосування арттерапія

Техніки арттерапії застосовуються при
достатньо широкому спектрі проблем.Це
можуть бути психологічні травми, втрати,
кризові стани, внутрішньо-і міжособистісні
конфлікти, постстрессових, невротичні
та психосоматичні розлади, екзистенціальні
та вікові кризи. Арт-терапія допомагає
розвинути в людині креативність мислення
і цілісність його особистості, а також
через творчість дозволяє виявити
особистісні смисли.

Потрібно відзначити високу ефективність
арттерапії, як при роботі з дорослими,
так і під час роботи з підлітками та
дітьми.

За своєю природою ця методика радикальна.
Вона дозволяє розкрити внутрішні сили
людини. Арттерапія сприяє підвищенню
самооцінки; вчить розслаблятися і
позбавлятися від негативних емоцій і
думок; при груповій роботі вона розвиває
в людині важливі соціальні навички.
Заняття арт-терапією дає людині можливість
зміцнити свою пам’ять, розвинути увагу,
мислення і навички прийняття рішень.

Арттерапія застосовується в індивідуальної
та групової психотерапії, в різних
тренінгах. Вона також може служити
доповненням до інших методів і напрямів
психотерапії, систем оздоровлення,
освіти і виховання. Важливо, що для
занять арттерапією не потрібно
спеціальної 

21.Використання
декоративно-прикладного мистецтва в
навчальному процесі суттєвий вклад у
формування морально-естетичного
світогляду молодших школярів.
Декоративно-прикладне мистецтво
становить собою величезний досвід
розвитку народу та його культури, формує
глибоку повагу до джерел, розвиває
патріотичні почуття і переконання як
результат розуміння своєї належності
до нації. Так, Г.Я.Майборода, досліджуючи
потенціал національних обрядів у системі
формування морально-духовних цінностей
особистості, визначає низку функцій,
що впливають на світогляд
людини.
Пізнавально-світоглядна
функція – життя повсякчас змінюється,
а обряди виступають як етапи шляху, які
дають їй можливість осмислити й оцінити
пройдене, спланувати майбутнє. Ці події
грунтуються на циклічних процесах, які
відбуваються у природі, житті людини,
суспільстві.
Естетична
функція допомагає пізнавати та сприймати
довкілля за законами краси, що дають
насолоду людині. Саме естетизм народного
мистецтва характерний для української
ментальності. Різнобарвність, яскравість
притаманні Різдвяним, Великодним,
купальським та іншим обрядам. Краса
людей виявляється в оспівуванні їхньої
гідності, працьовитості, духовній
величі.
Моральна
функція дає можливість новим поколінням
зрозуміти історію, сенс і мету життя,
реалізувати інтереси, які співвідносяться
з діяльністю, спрямованою на задоволення
духовних запитів. Ідеї духовності,
моральні норми завдяки образній формі
обрядів краще усвідомлюються їх
учасниками та присутніми, глибоко
співпереживаються ними.
Такі
ж функції притаманні не тільки обрядам,
але й творам народного декоративного
мистецтва, оскільки останні, як правило,
завжди входили в обряди як невід’ємна
частина.
Педагоги
чітко усвідомлюють, що художню культуру
не можна розглядати тільки як усвідомленість
в галузі мистецтва: вона визначається
впливом емоційної чутливості на художні
та естетичні уявлення, якісним ставленням
до них, готовністю активно захищати,
збагачувати, зберігати, примножувати
прекрасне власною працею в процесі
створення творів мистецтва.

20. Сьогодні
декоративно-прикладне мистецтво є
важливішою складовою частиною системи
художньої освіти. Постійно зростає
всезагальний інтерес до нього.
Відкриваються нові факультети і
відділення у вищих і середніх педагогічних
та художніх закладах, організовуються
курси підвищення кваліфікації з питань
народного мистецтва і народознавства.
У
всезагальній народній культурі важливу
роль відіграє декоративне мистецтво —
широка галузь мистецтва, яка
художньо-естетично формує матеріальне
середовище, створене людиною. До нього
належать такі види: декоративно-прикладне,
монументально-декоративне, оформлювальне,
театрально-декораційне тощо.

23.Витинанки — один із видів українського
народного декоративного мистецтва, що
має глибокі й багаті традиції. Це сюжетні
та орнаментальні прикраси житла, ажурно
або силуетно витяті ножицями, вирізані
ножем з білого й кольорового паперу.Їх
використовували для прикрашання стін,
вікон, полиць, груб, коминів, печей.

Українські народні паперові витинанки
як прикраси сільських хат з’являються
у середині XIX ст. незалежно від писарських
і дворянських витинанок. Орнамент
традиційних витинанок здебільшого
геометричний і рослинний, трапляються
також антропо- та зооморфні фігурки,
зображення предметів побуту, архітектури
тощо. Папір при витинанні складали
вдвоє, вчетверо, увосьмеро, що дозволяло
створити сталі структури, композиції.

Витинанки кінця XIX — початку XX ст.
вирізняються високою художньою
майстерністю. У кожному регіоні та в
багатьох осередках вони набули своєрідних
локальних рис щодо трактування матеріалу,
форми, силуету, технічної вправності,
відчуття ритму, пропорцій, симетрії,
багатства орнаментики.

Найбільш поширеними витинанки були на
Поділлі, Подніпров’ї та Прикарпатті. На
Подніпров’ї вони часто доповнювали
хатні розписи. Для Поділля властиві два
типи розташування витинанок на стінах
— шпалерний і килимовий. На Прикарпатті
їх наліплювали поздовжніми стрічками
попід стелею, по сволоку, навколо вікон.
Витинанки побутували у поєднанні зі
шкіряними прикрасами, настінними
розписами, вишивками, збагачуючи свої
форми й орнаментальні мотиви. Сучасні
витинанки перестали бути лише селянськими
виробами та хатніми прикрасами. У
20—30-ті роки їх використовували для
оздоблення клубів, читалень, стіннівок
і плакатів. З 60-х років витинанки
експонуються на виставках, їх застосовують
для оформлення поліграфічної продукції.

На початку 80-х років над витинанками
працювали Дмитро Мимрик з с. Великий
Говилів Тернопільської області, Софія
Приймак з с. Петриківка Дніпропетровської
області, Любов Процик зі Львова, Людмила
Лузгіна із Запоріжжя, Галина міль з
Києва та ін. Група самобутніх майстрів
займалася витинанням у селах Тлумацького
району Івано- Франківської області.

Паперові витинанки придатні й в умовах
сучасного міста. Вони застосовуються
як новорічні прикраси вітрин і вікон.
До техніки витинання і мотивів народних
візерунків все частіше звертаються
сучасні художники.

15 Арт-терапія
для дітей і підлітків

Арт-терапія покликана допомогти дитині
справитися зі своїми психологічними
проблемами, відновити емоційну рівновагу
чи усунути порушення поведінки. 
      Одна
з особливостей дитини полягає в тому,
що вона у більшості випадків має труднощі
у вербалізації своїх проблем і переживань.
Для неї природна невербальна експресія,
у тому числі й образотворча. Це виявляється
особливо значимо, якщо дитина має мовні
порушення. Переживання і почуття дітей
безпосередніше і жвавіше «звучать» в
образотворчій продукції, ніж у словах.
Відбиті в ній, вони доступні для сприйняття
й аналізу. 
      Варто
враховувати дитячу фантазію і схильність
до ігрової діяльності. В арт-терапевтичному
кабінеті необхідно створювати особливу
атмосферу для гри і творчості, підбираючи
разом з дітьми відповідні сюжети і теми
як основу індивідуальної і групової
арт-терапії. 
      Істотно
і те, що образотворчі матеріали і предмети
ігрової діяльності є для дитини більш
важливими «партнерами» комунікації,
ніж арт-терапевт. 
      Варто
враховувати і те, що ігровий простір,
образотворчий матеріал і образ є для
дитини засобами психічного захисту і
саморегуляції, до яких вона прибігає у
важких для себе обставинах. Це, зокрема,
пов’язано з можливістю образотворчого
образа досить тривалий час «утримувати»
афекти, не даючи їм «виплеснутися»
назовні. Тому образ може виступати для
дитини своєрідним «контейнером»
(«нагромаджувачем»), усередині якого
складні почуття зберігаються до тих
пір, поки дитяча свідомість не зможе їх
«побачити» чи «прийняти».  
      Арт-терапевтичні
методи успішні також у роботі з аутичними
дітьми. Вербальний контакт із ними вкрай
утруднений. Вони “занурюються в себе”,
а їхня діяльність носить ритуальний,
стереотипний характер. Спроби змінити
ці стереотипи, як правило, викликають
сильну тривогу і навіть агресивну
реакцію. Арт-терапія дозволяє якоюсь
мірою отримати доступ до переживань
таких дітей, активізувати їх, а в деяких
випадках і сприяти розвитку практичних
навичок. Варто враховувати і те, що в
деяких випадках аутичні діти виявляють
особливі здібності до малювання.

Арт-терапія

Арт-терапія — це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Вперше цей термін був використаний Андріаном Хілом у 1938 р. при описі своєї роботи та незабаром отримав широке поширення.

У вузькому сенсі слова під арт-терапією зазвичай мається на увазі терапія образотворчим мистецтвом з метою аналізу та позитивного впливу на психоемоційний стан людини.

Поступово, протягом ХХ століття, арт-терапія стає невід’ємною частиною соціальних заходів профілактичного й реабілітаційного характеру, медичної, психотерапевтичної та педагогічної практики.

Арт-терапія надає можливість особистості виразити себе «іншими голосами»: рухами, кольором, формою, пластикою, ландшафтом.

Арт терапія, в першу чергу корекція, зміна способу, або конкретне перетворення образу, заміна способу на більш урівноважений і здоровий спосіб. Все до чого ви звертаєтеся, це образ і енергія об’єкта для психотерапії.

Арт терапія, корекція способу синтезу здоров’я Душі і Тіла, сформованого в один цілісний Образ Ідеалізації Здоров’я. Образотворче Мистецтво: один з методів Арт-терапії.

Одне з основних визначень Мистецтва: духовно-практичне освоєння світу. Тоді для Арт терапії додаємо ще одне визначення: напрямок в Мистецтві, що займається свідомої корекцією «образу здоров’я об’єкта впливу» у бік ще більшого психофізичного здоров’я. Враховуючи що природно все і так «різновиди впливів», основи Арт терапії, добре б зробити основами для працівників ЗМІ, щоб працівники ЗМІ, не психоінфікували деструктивними образами аудиторію ЗМІ. Не вселяли деструктивні образи аудиторії ЗМІ.

У визначеннях Арт терапії, іноді від фахівців Арт терапії, вчувається кланова мафіозна звичка: «тільки ми визначаємо що таке Арт терапія». Психолог відрізняється від психолога не тільки рівнем особистого розвитку, а й дипломом. Але й диплом — занадто мало: треба заглиблюватися самому, не тільки в терапію, але і в образотворчі засоби вираження, у тому числі в образотворчі засоби вираження в Екранному Мистецтві коли мова про Екранне Мистецтво з погляду Арт терапевта. Заглиблюватися в психологію алгоритмів і послідовності процесу творчості екранного мистецтва, заглиблюватися в психологію процесу творчо-технічної лінії екранного мистецтва, в психологію творчо-фінансової лінії екранного мистецтва. Без таких аналітичних знань психолог або психотерапевт, що обговорює продукт виробництва Екранного Мистецтва, схожий на психодиплмованого інваліда, якому дали виступити про те, що він бачив здалеку, а будує з себе мовляв-дипломованого спеціаліста Екранного Мистецтва.

 • 1Види арт-терапії
 • 2Основи методу
 • 3Завдання арт-терапії
  • 3. 1Безпосередні завдання
  • 3.2Види занять
  • 3.3Структура арт–терапевтичного заняття
  • 3.4Позиція терапевта
  • 3.5Тривалість занять
 • 4Психологія кольору
  • 4.1Перша система
  • 4.2Система Гете
 • 5Література
 • 6Посилання
 • Ізотерапія (мандалотерапія, інтуїтивний, спонтанний живопис та графіка, медитативний живопис)
 • Бібліотерапія (в тому числі і казкотерапія)
 • Музикотерапія
 • Драмтерапія
 • Лялькотерапія
 • Танцювальна терапія
 • Пісочна терапія
 • Глинотерапія та тістотерапія
 • Мандалотерапія

Терапія мистецтвом є посередником при спілкуванні пацієнта і терапевта на символічному рівні. Образи художньої творчості відбивають усі види підсвідомих процесів, включаючи страхи, мрії, конфлікти, спогади.

До основних форм арт-терапії належать:

 • групова;
 • індивідуальна;
 • сімейна.

Терапія мистецтвом в наш час[коли?] використовується не тільки в лікарнях і психіатричних клініках, але і в інших умовах — і як самостійна форма терапії, і як додаток до інших видів групової терапії.

Одним із найбільш використовуваних у терапії вправ є створення групових фресок, у якому учасники або малюють усе, що вони хочуть, на загальній картині, або малюють на ній щось, відповідно до обраної всією групою теми. Членів групи заохочують коментувати свої малюнки, у той час як керівник групи підсилює групову взаємодію.
Також, широкого використання в арт-терапії набув камінь, оскільки він явлється багатоаспектним символом різних культурних традицій та епох, символом звязку поколінь і може містити безліч значень. Образ каменю можна використовувати як метафору, так і для практичного застосування у вигляді розпису, що у свою чергу дає терапевтичний ефект, допоможе сконцентрувати та витримати увагу, сприяє самовираженню та самопізнанню.

Дуже важливо при терапії враховувати вік пацієнта і його можливості, не обтяжувати його не цікавою для нього роботою, а також враховувати техніку безпеки: людині із порушеною координацією рухів не можна давати в руки гострі предмети, що можна сказати і про малу дитину. Також важливо, щоб на груповій терапії, а особливо якщо це діти, вони відчували рівну кількість уваги. Старших за віком дітей можна зацікавлювати іншими заняттями, наприклад, бісер, кіноклуб, фотографія, читання віршів, створення музики і т. д.

Образотворче мистецтво і архітектура: одне з Мистецтв. Методи образотворчого Мистецтва та Архітектури, одні з методів Мистецтва взагалі. Діагностиці та корекції за допомогою Образотворчого Мистецтва та Архітектури, навчитися простіше і швидше. Але це тільки один з перших методів Арт терапії. Арт терапія еволюціонувала, еволюціонує. Наприклад метод образної корекції без методики діагностики «психопроективних малюнків станів малює», це початок Арт терапевтичного методу, за допомогою артистичних (в сенсі акторських систем корекції Образу). Навчатися такій системі довше, але Ваша Арт психотерапевтична діяльність при такому методі, схожа більше на діяльність Психотерапевта в кабінеті психотерапії.

Завдання арт терапії мають таку послідовність:

 1. Діагностика.
 2. Психокорекція.
 3. Психопрофілактика.
 4. Реабілітація.
 5. Лікування.
 6. Зцілення.
 7. Фіксування-укріплення успіхів здоров’я і вектора здоров’я.
 8. Розвиток.

Безпосередні завдання

 • вираження почуттів;
 • розкриття творчого потенціалу;
 • включення в індивідуальну творчу діяльність, виховання творчої особистості.
 • розвиток навичок включення в колективну діяльність.

Види занять

 • директивні (чітка установка)
 • не директивні (вільний вибір)

У директивних методах застосовні «Гіпноз як мистецтво — Мистецтво Гіпнозу», «Естрадний гіпноз» і «Гіпноз розважальний», можуть запросто практикувати методики Гіпнозу Медичного, не називаючи себе офіційно «Гіпнозом медичнимим».

У цьому спектрі все залежить від бажання, знання, навичок, умінь, досвіду гіпнотизера. Гіпнотизер розважального, естрадного напрямку, діючи в ролі Гіпноз Мистецтво, практикує методи Арт терапії Образу, змінюючи образ самоідентифікації пацієнта з «образу я хворий» на образ самоідентифікації пацієнта, глядача гіпношоу або гіпноспектакля «Я Здоровий».

Структура арт–терапевтичного заняття

 1. початок (підготовка матеріалів тощо, збирання думок)
 2. основна частина (основний процес, виконування основного завдання)
 3. завершення (підбиття підсумків, ділення враженнями)

Позиція терапевта

 • директивна (спрямовує)
 • не директивна (розвиваюча)

Тривалість занять

За тривалістю арт-терапевтичні заняття бувають:

 • короткотерміновими (до 12 занять)
 • середньотерміновими (до 1 року)
 • довготерміновими (декілька років)

Проте кожне окреме з них не повинне тривати більше 3 годин.

Сприймання та переживання кольору людиною залежить від багатьох факторів

Перша система

 • червоний — агресія, боротьба за виживання, бажання привернути до себе увагу.
 • синій — потреба у з’єднанні з іншими, спокій, пасивність, вишуканість.
 • жовтий — потреба в самосвідомості «я», колір нереалізованої самодосконалості.
 • зелений — колір стримання, обмеження захисту.
 • помаранчевий — колір нездійсненних реалізацій, потреба заявити про себе, недосконалість поставленої цілі.
 • фіолетовий — злиття, відмова від «я», ігнорування навколишнього оточення.

Система Гете

Передбачає те, що кольори виражають відношення між предметами.

 • Чорний — тіло, білий — дух, жовтий — чоловіче начало, синій — жіноче начало, зелений — гармонія, початок надії, червоний — дисгармонія.
 • Рожевий — його пов’язують з високою чутливістю, емоційними проявами, безпосередністю.
 • Персиковий — спокуса і ніжність.
 • Коричневий — сильне бажання звільнитись від ситуації, яка викликає дискомфорт.
 • Сірий — відсутність емоцій, їх пригнічення.
 • Застосування арттерапії в логопедичній роботі з дошкільниками та молодшими школярами : [навч.-метод. посіб.] / В. А. Литвиненко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. — 111 с. : іл., табл.
  • Тараріна О.В. Арт-коучінг. Техніки пРОСТих рішень. — К., Астамір-В, 2015.
  • Тараріна О.В. Арт-кухня: чарівні рецепти. Л., 2014.
  • Тараріна О.В. Глибинна арт-терапія: практики трансформацій — К., Астамір-В, 2017.
  • Тараріна О.В. Людина, що звучить. Практикум з музичної терапії. — К., Астамір-В, 2017.
  • Тараріна О.В. Пісочна терапія: практичний старт. К., Астамір-В, 2017.
  • Тараріна О.В. Практикум з арт-терапії в роботі з дітьми. — К., Астамір-В, 2018.
  • Тараріна О.В. Практикум з арт-терапії: шкатулка майстра. К., Астамір-В, 2013.
  • Тараріна О.В. Супервізія в арт-терапії: складні випадки та делікатні теми в роботі психолога. — К., Астамір-В, 2018.
  • Тараріна О.В. Тканева терапія в роботі з різними категоріями клієнтів. — К., Астамір-В, 2016.
 • Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології.Випуск 2 .Зоряна Михальська — Арт-терапевтичні аспекти роботи з каменем — Київ-Тернопіль 2016. — 229-237 с.
 • Болтарович З.С. Народна медицина українців,- К. 1990. — 168 с.
 • Базыма Б. Шаблон:Rwf-ru

Об арт-терапии — Американская ассоциация арт-терапии

ПРОФЕССИЯ

.
Арт-терапия — это интегративная профессия в области психического здоровья и социальных услуг, которая обогащает жизнь отдельных людей, семей и сообществ посредством активного творчества, творческого процесса, прикладной психологической теории и человеческого опыта в рамках психотерапевтических отношений.
 .
Арт-терапия, проводимая профессиональным арт-терапевтом, эффективно поддерживает личные цели и цели лечения в отношениях, а также проблемы сообщества. Арт-терапия используется для улучшения когнитивных и сенсомоторных функций, повышения самооценки и самосознания, развития эмоциональной устойчивости, развития понимания, улучшения социальных навыков, уменьшения и разрешения конфликтов и страданий, а также продвижения социальных и экологических изменений.

ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КТО ЯВЛЯЕТСЯ АРТ-ТЕРАПЕВТ

Арт-терапевты — это клиницисты высшей квалификации, которые работают с людьми всех возрастов в самых разных областях. Руководствуясь этическими стандартами и объемом практики, их образование и обучение под наблюдением готовят их к культурной работе с различными группами населения в различных условиях. Уважая ценности и убеждения людей, арт-терапевты работают с людьми, которые сталкиваются с проблемами со здоровьем и психическим здоровьем, а также с людьми, стремящимися к эмоциональному, творческому и духовному росту.

ГДЕ РАБОТАЮТ АРТ-ТЕРАПЕВТЫ

Арт-терапевты работают с отдельными лицами, парами, семьями и группами в различных условиях. Some examples include:

 • Hospitals
 • Schools
 • Veteran’s clinics
 • Private practice
 • Psychiatric and rehabilitation facilities
 • Community clinics
 • Crisis centers
 • Forensic institutions
 • Senior communities

HOW ART THERAPY WORKS

С помощью интегративных методов арт-терапия воздействует на разум, тело и дух способами, отличными от вербальной артикуляции. Кинестетические, сенсорные, перцептивные и символические возможности предлагают альтернативные способы рецептивной и экспрессивной коммуникации, которые могут обойти языковые ограничения. Визуальное и символическое выражение дает голос опыту и способствует индивидуальной, общественной и социальной трансформации.

НЕТОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНА «АРТ-ТЕРАПИЯ»

Неаккуратное использование «арт-терапии» часто происходит из-за незнания профессии. Такие случаи дают возможность предлагать точную информацию и просвещать общественность. Имея это в виду, ААТА поощряет работу с отдельными лицами и/или компаниями, которые, как может быть обнаружено, ошибочно классифицируют деятельность (например, тренинги, предлагаемые не арт-терапевтами) или продукты (например, книжки-раскраски для взрослых) как «искусство». терапия».

Дополнительные запросы можно направлять в AATA по адресу [email protected]

ПРИМЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РЕКЛАМЕ

Иногда можно обнаружить, что не практикующие арт-терапевты рекламируют свои услуги как «арт-терапию». Это неточное использование термина, поскольку арт-терапией может заниматься только человек, прошедший необходимое обучение, сертификацию и/или государственную лицензию. Настоящая арт-терапия выходит за рамки практики не-арт-терапевтов.

НА СЕМИНАРАХ

Другой контекст, в котором арт-терапия может быть неточно отнесена к категории, включает профессиональные тренинги, по окончании которых выдается сертификат, который может ввести участника в заблуждение, полагая, что он или она может заниматься арт-терапией. Такого рода тренинги, семинары и тому подобное создают у участников ошибочное впечатление, что арт-терапия — это модальность, а не профессия.

Чтобы предотвратить эту проблему, фасилитаторам рекомендуется придерживаться Этических принципов ААТА: «При обучении и/или супервизии неарт-терапевтов арт-терапевты принимают меры предосторожности, чтобы гарантировать, что стажеры понимают природу, цели, ожидания, ограничения, и вытекающая из этого квалификация супервизии и/или обучения в отличие от формального обучения арт-терапии» (8. 6). Таким образом, отказ от ответственности должен использоваться для соответствующего предупреждения участников.

ПРИМЕР ПРОДУКЦИИ

Некоторые продукты на рынке могут неточно идентифицировать термин «арт-терапия». Два таких примера включают приложения для арт-терапии и книжки-раскраски для арт-терапии.

В КНИГАХ-РАСКРАСКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Хотя AATA не препятствует использованию книжек-раскрасок для отдыха и ухода за собой, занятия по раскрашиванию следует отличать от услуг арт-терапии, предоставляемых сертифицированным арт-терапевтом. Подробности см. в официальных заявлениях AATA:

 • Art Therapy and Coloring Books: AATA Draws the Line, январь 2016 г.
 • Феномен книжки-раскраски для взрослых, август 2015 г.

Для тех, кто интересуется дополнительной информацией, в следующих статьях представлены точные описания как арт-терапии, так и книжек-раскрасок для взрослых:

 • «Раскраски для взрослых: безопасное пространство для игры с цветом» », Конан Милнер для Великой Эпохи, февраль 2016 г.
 • «Раскрась меня осторожно: не принимай раскраски для взрослых за арт-терапию», Джон Диконсильо, Колумбийский колледж искусств и наук, февраль 2016 г.
 • «Раскраски для взрослых» (видео) с доктором Вал Хуэтом, главным исполнительным директором Британской ассоциации арт-терапевтов (BAAT) для Reuters TV, декабрь 2015 г.

Что такое арт-терапия? | Чем занимается арт-терапевт?

Что находится на этой странице:
– Определения
– Кто может использовать арт-терапию?
– Чем занимается арт-терапевт?
– Зачем использовать арт-терапию?
– Нужно ли быть талантливым?
– Почему искусство – прекрасная форма терапии

 

Определение

Определение: Арт-терапия — это форма экспрессивной терапии, которая использует творческий процесс создания искусства для улучшения физического, умственного и эмоционального благополучия человека. Перейти к: Чем занимается арт-терапевт?

Творческий процесс, связанный с художественным самовыражением, может помочь людям решить проблемы, а также развить и управлять своим поведением и чувствами, уменьшить стресс и повысить самооценку и самосознание.

Вам не нужно быть талантливым или художником, чтобы получить преимущества, и есть профессионалы, которые могут работать с вами, чтобы погрузиться в основные сообщения, передаваемые через ваше искусство, что поможет в процессе исцеления.

Арт-терапия может помочь разным людям. Он может использоваться терапевтами для консультирования, исцеления, лечения, реабилитации, психотерапии и, в широком смысле этого слова, может использоваться для массажа своего внутреннего «я» таким образом, чтобы дать человеку более глубокое понимание себя. или сама.

Дополнительные определения арт-терапии

Арт-терапия, иногда называемая творческой арт-терапией или экспрессивной арт-терапией, побуждает людей выражать и понимать эмоции посредством художественного самовыражения и творческого процесса. Из бесплатного словаря

Арт-терапия — это форма экспрессивной терапии, в которой используются художественные материалы, такие как краски, мел и маркеры. Арт-терапия сочетает традиционные психотерапевтические теории и техники с пониманием психологических аспектов творческого процесса, особенно аффективных свойств различных художественных материалов. Из Википедии

Арт-терапия включает в себя создание искусства для повышения осознания себя и других. Это, в свою очередь, может способствовать личностному развитию, повышению навыков преодоления трудностей и улучшению когнитивных функций. Он основан на теориях личности, развитии человека, психологии, семейных системах и художественном образовании. Арт-терапевты обучаются как искусству, так и психологической терапии. Из Новой Медицины

И из ААТА, определение профессии:
Арт-терапия — это терапевтическое использование искусства в рамках профессиональных отношений людьми, которые переживают болезни, травмы или жизненные трудности, а также людьми, которые стремятся к личному развитию. Создавая искусство и размышляя о художественных продуктах и ​​процессах, люди могут лучше осознавать себя и других, справляться с симптомами, стрессом и травматическим опытом; повысить когнитивные способности; и наслаждайтесь жизнеутверждающими удовольствиями творчества.

Арт-терапевты — это профессионалы, обученные как искусству, так и терапии. Они хорошо осведомлены о развитии человека, психологических теориях, клинической практике, духовных, мультикультурных и художественных традициях, а также об исцеляющем потенциале искусства. Они используют искусство в лечении, оценке и исследованиях, а также предоставляют консультации смежным специалистам. Арт-терапевты работают с людьми всех возрастов: с отдельными людьми, парами, семьями, группами и сообществами. Они предоставляют услуги индивидуально и в составе клинических бригад в учреждениях, включающих психиатрические, реабилитационные, медицинские и судебно-медицинские учреждения; программы работы с населением; оздоровительные центры; школы; дома престарелых; корпоративные структуры; открытые студии и независимые практики.

Кто может использовать арт-терапию?

В большинстве случаев арт-терапией может пользоваться каждый. В мире, где существует множество способов общения и самовыражения, терапия выразительными искусствами — еще один способ. Одно из основных различий между арт-терапией и другими формами общения заключается в том, что большинство других форм общения предполагают использование слов или языка в качестве средства общения. Часто люди не в состоянии выразить себя в этом ограниченном диапазоне.

Одной из прелестей искусства как терапии является способность человека выражать свои чувства через любую форму искусства. Хотя существуют и другие виды экспрессивной терапии (например, исполнительское искусство), экспрессивная арт-терапия, как обсуждается здесь, обычно использует более традиционные формы искусства, такие как живопись, рисунок, фотография, скульптура или множество других видов изобразительного искусства. .

Чем занимается арт-терапевт?

Арт-терапевты обучаются как терапии, так и искусству, а также изучили и освоили как психологию, так и развитие человека, получив степень магистра. Существуют различные требования для того, чтобы стать арт-терапевтом, а также сертификаты, что означает, что они являются мастерами, когда дело доходит до использования искусства в качестве трамплина для всего: от общей оценки состояния другого человека до лечения тяжелой болезни. Арт-терапевты могут работать с людьми любого возраста, пола, вероисповедания и др. Они могут помочь человеку, паре, семье или группе людей, и, в зависимости от ситуации, может быть несколько терапевтов, работающих вместе как клиническая команда.

Арт-терапевты обучены улавливать невербальные символы и метафоры, которые часто выражаются через искусство и творческий процесс, понятия, которые обычно трудно выразить словами. Именно благодаря этому процессу человек действительно начинает видеть эффекты арт-терапии и открытия, которые можно сделать.

Зачем мне арт-терапия?

Как и любая другая терапия, искусство как терапия обычно используется для лечения чего-либо — обычно как способ улучшить свое эмоциональное состояние или психическое благополучие. Тем не менее, терапия экспрессивными искусствами не должна использоваться только в качестве лечения. Его можно использовать для снятия стресса или напряжения или как способ самопознания. Многие люди могут использовать какой-то творческий выход.

Нужно ли быть талантливым?

Абсолютно нет. И вам не нужно «бояться» выражать себя через искусство. Хотя поначалу это может показаться другим и неестественным, обычно это происходит потому, что человек не привык общаться с помощью искусства. Творческий процесс может быть одним из самых полезных аспектов. Вместе с арт-терапевтом вы должны постепенно, если не сразу, освоиться с этой новообретенной формой самовыражения. Ведь целью не обязательно является создание художественного шедевра.

Искусство: замечательная форма терапии

Выразительная арт-терапия — это использование творческих искусств в качестве формы терапии, и это фантастическая область, которая доказала, что творит чудеса в жизни многих людей. Это может помочь кому-то выразить себя, исследовать свои эмоции, справиться с зависимостями и повысить самооценку. Однако это действительно помогает детям с нарушениями развития; Арт-терапия — это круто, потому что она может помочь каждому!

Вы когда-нибудь замечали, как музыка или занятия, например рисование, расслабляют вас после долгого дня? Это потому, что это очень терапевтично. Если вы обратитесь к профессиональному арт-терапевту, он может помочь вам интерпретировать чувства, которые вливаются в ваш дизайн, и даже помочь разобраться и решить проблемы. Исследования также доказали, что раскрашивание даже во взрослом возрасте приносит огромную пользу. К сожалению, во взрослом мире раскрашивание, рисование, рисование и музицирование очень табуированы. Оторвитесь от этих социальных ожиданий и посмотрите, как освобождает ваше творчество.

Музыка, искусство и танец являются основными выражениями этой разновидности терапии. Музыкальная терапия может представлять собой сочетание игры на музыкальных инструментах, прослушивания музыки и пения. Танцевальная терапия использует танец и движение. Это имеет смысл, потому что это так эффективно — много эндорфинов выбрасывается в ваше тело, когда вы встряхиваете его! Арт-терапия может быть смесью рисования, раскрашивания, живописи, лепки и почти всего остального, что вы можете придумать, что является художественным. Это все то, чем люди любят заниматься в качестве хобби, так почему бы не использовать это, чтобы стать лучше и проявить к себе немного любви?

Арт-терапия помогает не только улучшить эмоциональное состояние человека, но и многое другое.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *